Utforming av ulike gaming og e-sport tilbud

Hvordan planlegge aktiviteter

I planleggingen av et tilbud er det viktig at man bestemmer seg for hvilke aktiviteter man ønsker å tilby da dette påvirker hvilket utstyr man trenger, hvilke medlemmer man tiltrekker seg og hvordan de trives. Her finner du hjelp til å utforme ditt tilbud.

Å velge spill

Det første man starter med er å velge hvilke spill man ønsker å tilby. Dette vil påvirke hvilke medlemmer en tiltrekker seg, det definerer kulturen og det vil være en avgjørende for hvilke aktiviteter som oppleggene vil bestå av. Når en skal velge spill bør man:

 • Spørre målgruppen hvilke spill som er ønskelige. Dette gjerne gjøres gjennom sosiale medier.
 • Ha det klart for dere om dere prioriterer e-sport aktiviteter med fokus på talentutvikling, bredde e-sport eller social gaming? Disse tre kategoriene inneholder gjerne forskjellige spill.
 • Sjekke hvilke kompetanser som er tilgjengelige, der trenere bør ha erfaringer med spillene som etterspørres.
 • Velg spill som har en framtid, ikke bare spillene som er populære akkurat nå.
 • Prioriter kvalitet i stedet for kvantitet. Som nyetablert er det lurt å velge 1-2 spill å satse på å tilby kvalitet i disse aktivitetene før man utvider.
 • Tenk på økonomien. Noen spill er gratis, andre koster penger å kjøpe, noen krever medlemskap og andre krever nyere utstyr og for å fungere optimalt.

PEGI rating

PEGI er en forkortelse for “Pan European Game Information”, et felles europeisk aldersmerkingssystem. Dette systemet sikrer at medier blir merket med tanke på hvilke målgrupper de er rettet mot. PEGI sin merking tar kun høyde for lyd og bildeeffekter i spillene. Derfor speiler ikke PEGI merkingen alt innholdet til spillet.  

Aldersmerkingen er kun veiledende og det er opp til foreldre å avgjøre hvilke spill som er ok å spille. De fleste barn og unge spiller imidlertid spill som er merket med en høyere aldersgruppe enn deres egen. I e-sport sammenheng foregår spillingen i trygge rammer der ansvarspersoner kan løpende vurdere modenheten til den enkelte spiller og om de er i stand til å spille spill med høyere PEGI merking enn deres alder.  

Forutsetningen for at man kan tilby spill med høyere PEGI merking enn medlemmers alder er åpenhet. Foreldre bør få informasjon om hvilken spill man tilbyr og hvilken PEGI merking de har. Ta temaet opp ved oppstart for nye medlemmer og på informasjonsmøter. Sørg også for at alle klubbens frivillige er godt kjent med aldersmerking så man kan svare på spørsmål fra foresatte. Det kan være lurt å samle inn skriftlig samtykke fra nye medlemmer der foresatte må signere for hvilke spill barna deres kan spille.  

Få på plass det grunnleggende, utvid etterhvert

Etter en har bestemt seg for spill bør en fokusere på hva som skal være hovedaktiviteten man tilbyr, for eksempel e-sport trening. Før manbegynner å vurdere andre aktiviteter er det lurt å sikre at basissamlingen dere velger er av god kvalitet. Med tiden er det imidlertid en god ide å tilby andre aktiviteter og arrangementer. Dette kan dere gjøre alene, eller planlegge sammen med andre gaming og e-sport tilbud i deres område. Her har dere noen alternativ til inspirasjon:  

LAN

LAN er en forkortelse for Local Area Network. LAN involverer at spillere tar med utstyr til en felles plass for å spille sine foretrukne spill sammen, ofte med muligheter for å overnatte. LAN startet som et tiltak for å samle gamere om felles sosiale arenaer. LAN kan varierer i størrelse og fokus, men det er vanlig at man tilbyr aktiviteter der folk kan sosialiseres for eksempel med bryting i sumodrakter eller mulighet for å prøve VR utstyr. Det er fullt mulig å holde LAN med sine medlemmer alene, men man kan også delta sammen i de større lokale LAN som arrangeres hvert år.  

Turneringer

For å holde motivasjonen oppe kan det være viktig at medlemmer for lov til å prøve seg mot hverandre. Turneringer kan være enkeltstående arrangementer, eller en del av et LAN. Her kan man få sjansen til å spille mot andre medlemmer, eller andre lag om man har noen man samarbeider med. For å skape gode turneringer bør dere:  

 • Sette dere grundig inn i prosedyren for turnering i det enkelte spillet  
 • Ha god tid til planlegging  
 • Bestemme om det skal være premier involvert  
 • Sikre god tid mellom kampene
 • Bruk et turneringsverktøy for å skape oversikt over resultater. Et eksempel på et slikt verktøy er battelfy.  

Bootcamps

Bootcamps har som formål å gi medlemmer fritt spillerom til å kunne fordype seg i deres spill og e-sport aktiviteter. Bootcamps er intense, utfordrende, lærerike og gøye arrangementer som gjerne strekker seg over en helg. Oppleggene er gjerne intense og hver trening bør ikke vare mer enn tre timer. Husk at dette krever planlegging, struktur og tydelige målsetninger slik at det ikke blir målløs gaming.  

Sosial Gaming

Ønsker en å prøve noe nytt eller ha mer sosiale sammenkomster kan man invitere til sosial gaming eller “slow gaming”. Dette er gaming som fokuserer på mer kreativ utfoldelse, fantasi og sosialt samvær. Å arrangere slike sammenkomster sikrer at man også ivaretar medlemmer som ikke nødvendigvis er prestasjonsfokusert i sin gaminghverdag. En annen mulighet om er å samle medlemmene for å se noen av de større e-sport turneringene som foregår rundtomkring i verden, eller her hjemme i Norge.