Forelder

Få en innføring i hva e-sport og gaming er, og hvordan du kan forholde deg til det.

Hva er e-sport?

Hva betyr egentlig disse begrepene som kastes rundt?

E-sport forklart

Hva er e-sport?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipundefined undefinedundefined undefinedundefinedun

E-sport forklart

Hvordan skal jeg forholde meg til gaming?

Er e-sport skadelig?

Svar på disse spørsmålene vil dukke opp ganske snart!

Hvordan kan jeg snakke med barn som spiller?

Svar på disse spørsmålene vil dukke opp ganske snart!

Hva kan jeg som foresatt lære av gaming?

Svar på disse spørsmålene vil dukke opp ganske snart!

Kommunisering om gaming

Svar på disse spørsmålene vil dukke opp ganske snart!

Hvordan setter jeg en fornuftig skjermtid?

Svar på disse spørsmålene vil dukke opp ganske snart!

10 tips for en smart gamer-livsstil

Det trenger ikke være så komplisert å bli en smart gamer. Sjekk ut 10 konkrete tips som kan gjøre ditt barn til en smart gamer.

Les tipsene

Positive effekter av gaming

Læringsressurs i skolen

Det er store muligheter knyttet til gaming som læringsressurs i skolen. Å game kan bidra til kritisk refleksjon rundt konsekvenser av valg, det kan utvikle elevenes tekniske ferdigheter og forståelse, bedre språkkunnskaper og gi elevene en dypere forståelse av et fag.

Flere skoler har ansatt egne pedagoger på spill for å bruke spill som pedagogisk verktøy. Forskning viser at dataspill er en arena som elever med læringsutfordringer deler med sine jevnaldrende.

Elever med læringsutfordringer skiller seg lite fra gjennomsnittseleven når det kommer til bruk av spill. Elevene finner det motiverende, klarer å konsentrere seg over lengre tid og opplever mestring. Det er flere gode grunner til å la barna drive med gaming .

Gaming er sosialt

Gamerne kommuniserer og samarbeider over nett. Og dersom gamerne møtes fysisk blir dette også en viktig sosial arena der sosiale kompetanser utvikles.

Hva kan jeg som foresatt lære av gaming?

De som gamer opparbeider en vilje til å øve og til å prøve helt til man klarer utfordringene. På denne måten kan de utvikle fighterevne som kan være nyttige ellers i livet.

Man blir omstillingsparat

Å sette seg inn i et nytt spill er å sette seg inn i et helt nytt system. Man skal lære nye regler, nye nettverk og nye systemer, og dette er noe gamerne blir gode til å navigere i. Mange av disse kompetansene etterspørres i nåtidens og fremtidens arbeidsmarked.

Hjelp er noe man selv finner

Spillene krever at man må finne den riktige hjelpen og dette må man finne hos andre gamere online. Man får et bredt nettverk som man kan søke hjelp hos i stedet for at hjelpen kommer til en.

En inkluderingsarena

Gaming kan for barn som faller utenfor også være en viktig inkluderingsarena. Energisenteret for barn og unge ved Helse Bergen har satt i gang E-LAN. E-LAN er et nyskapende tilbud med brukeren og familie og venner i fokus. Mange barn og unge som opplever utenforskap og som står i fare for en ensom tilværelse i tradisjonell idrett, opplever ofte inkludering og mestring i spillverdenen. Dette kan være utfordrende for foreldre og omgivelser å forstå viktigheten av. Derfor må vi jobbe med forståelse, interesse og aksept for å bygge allianse med barn og unge i sårbare situasjoner.

Forskning på feltet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.