Tidsbruk og grensesetting

Hvilke grenser passer deg og din familie?

Å bruke mye tid på spill er nødvendigvis ikke skadelig. Det kan imidlertid være lurt å ta en prat om skjermtid innad i familien for å få på plass noen felles rammer. Før du begynner denne prosessen er det viktig å være godt kjent med spillhverdagen til barnet ditt.  

Hva om jeg ikke har interesse av å lære om hva som foregår i spillene? Dette er forståelig, men prøv å forstå nok til å kunne hjelpe deg når du skal sette grenser. Tenk på forskjellen mellom “Middagen er klar om 40 minutter” og “du rekker maks to runder med fortnite før middag”.  Sistnevnte er mer tydelig, men krevet at du har kunnskap om hvor lang tid en runde tar og forståelse for at det kan være vanskelig å stoppe midt i enn runde.  

Det finnes ingen fasit på hvor mye tid som er “greit” å bruke på gaming og når man har behov for grenser. Hver enkelt familie må sette egne grenser for hva de tenker er greit. Her har vi samlet et par punkter som kan hjelpe deg å reflektere rundt skjermtid og hvordan du kan håndtere det i din familie:

  • Hvor mye tid er greit å bruke på andre sittestillende aktiviteter som tegning og maling?

Gaming kan for mange være en “ladet” aktivitet. Kanskje fordi det tidligere har vært konflikter rundt dette i hjemmet. Da kan det være nyttig å sidestille det med andre aktiviteter i vurderingen av tidsbruk.

  • Går spillingen ut over andre viktige aktiviteter?

WHO har oppfordret alle som gamer å være bevisst på om tiden man bruker på spill tar vekk fra tid til søvn, fysisk aktivitet, sosiale relasjoner eller andre forpliktelser som skolearbeid. Om dette er tilfellet kan det være lurt å ta en prat om hvordan skjermtid kan balanseres med andre aktiviteter.

  • Hvordan håndterer andre foreldre skjermtid?

Å hente inspirasjon fra andre kan være nyttig om du trenger noen utgangspunkt eller andre å reflektere sammen med. Men vær åpen for at andres løsninger ikke nødvendigvis passer for deg og dine.

  • Hvordan skal jeg sette grenser for skjermtid rent praktisk?

Noen velger avtaler om grense for daglig tidsbruk, et klokkeslett man ikke spiller etter eller hele dager i uken der familien er skjermfri. Andre velger strengere tiltak som å skru av internett om kveldene eller ved å skru på tidsgrenser på konsoller og plattformer som tillater dette. Andre velger å ikke sette faste grenser så lenge dialogen er god og man gjør de forpliktelsene man skal.

  • Finnes det unntak fra grensene?

Det kan være lurt å tydeliggjøre i hvilke situasjoner hvilke regler gjelder. Er det for eksempel greit å spille mer i helgene? Eller er det lov å ta med dataspill på hytten eller på ferie? Hva når man er syk?  

Uansett hvilke løsninger din familie lander på er det viktig at familien blir enig om dette sammen og at det følges opp. Belønn og berøm når grensene overholdes og avtal på forhånd hva man skal gjøre om uenighet oppstår eller reglene blir brutt. Hovedfunksjonen til grenser bør være at både barn og foreldre skal ha felles avtalte rammer å forholde seg til. Noen ganger kan det imidlertid være nødvendig å være litt fleksibel for å unngå konflikter. Av og til er fem minutter faktisk det som trengs: