Økonomiske råd for de første årene i drift

I denne delen tar vi deg gjennom hvilke kostnader og utgifter som dere må regne med de første årene og hvordan de ender seg med tiden.  

Innkjøp av utstyr

Den klart største utgiften er gamingriggene og annet utstyr til lokalet som man må kjøpe det første året man etablerer seg. Dette er imidlertid en kostnad som dere ikke trenger å bekymre dere over i det andre året. Men det er lurt å ha som et mål å spare opp 40% av verdien om dere har mulighet for eventuelle erstatningsbehov eller nødvendige oppdateringer som kan dukke opp på tredje året.  

Utstyr til nettverk og el

Det må mest sannsynlig legges bedre tilrette for internettilgang i lokalet for at alle riggene skal forsynes. Det kan også være en ide å installere en usb hub ved hver rigg. Husk at man skal bruke minst mulig skjøteledninger og aldri til energikrevende utstyr. Pass på at deres strøminstallasjon kan takle antall maskiner dere installerer. Husk at en elektriker må leies inn hvis det skal gjøres noe med det elektriske anlegget. Utstyr til nettverk og el er i utgangspunktet en engangskostnad, men dette forutsetter at man har plass til å utvide noe når man får flere medlemmer.  

Forsikring

E-sport lokaler inneholder store verdier som bør sikres og forsikring er derfor viktig å inkludere i økonomisk planlegging. Undersøk om deres tilbud kan dekkes eller inkluderes i forsikringer til for eksempel lokalet eller organisasjonen som dere hører til.

Klargjøring av lokalet ellers

Et lokale vil nok trenge noen grad av utbedring det første året. Dette kan innebære maling, lamper, solfilm, bedre universell utforming og dekorasjoner. Her bør man også ta høyde for hvilke utbedringer som kreves for å gjøre lokalet sikkert. I denne forbindelse er det lurt å sjekke hva forsikringsselskapet krever, så dere er sikker på at dere er dekket for tyveri og andre skader. I likhet med gamingriggene er det lurt å spare opp litt til renovering med tiden, selv om man ikke trenger å gjøre stort de 2-3 første årene.  

Trenerutdannelse

Utdannede trenere sikrer at dere kan tilby kvalitetsopplegg til deres medlemmer. Dette er en utgift som man bør regne mer hvert år for å holde trenere oppdatert, utvide kunnskaper eller utdanne nye trenere. Her kan du følge med for å se når neste trenerutdanning holdes.

Drakter  

Ta stilling til hvem som skal ha drakter og hvor lenge det forventes at disse skal brukes før de må erstattes. Ta også stilling til hvor mye dere må bestille nå så dere har til framtidige nye trenere og medlemmer innen de skal erstattes.  

Strøm  

Denne posten bør også inkludere strøm med rom for svingninger i pris og med forventninger om at forbruket stiger når man får flere medlemmer.