Aktive Gamere - spillerom for alle

Vi jobber for at spillere skal ha mulighet til å ta aktiviteten ut av barne- og ungdomsrommene og inn i sosiale felleskap. Vi vil skape spillerom for alle!

Kontakt oss

Fokusområder

01 Sammen kan vi mer

Vi samler kompetanse fra idrett, kultur og helse, topp og bredde, grasrot og akademikere. Gjennom samhandling legger vi til rette for en bærekraftig utvikling på feltet.  

02 Gaming i balanse

Vi setter kurs mot en felles gaming- og e-sport kultur med fokus på balanse i livet. Sosialt fellesskap, fysisk aktivitet, søvn og kosthold er viktige forutsetninger for spillerens trivsel og velvære.

03 Inn med kunnskap, ut med fordommer

Vi formidler og utvikler ny kunnskap i felleskap, for å ta den største fritidsinteressen til barn og unge på alvor, og for å gi gode verktøy til organisasjoner, foreldre og gamere.

Hva gjør vi?

Aktive Gamere hjelper organisasjoner, foreldre og gamere i møte med store og små spørsmål om gaming og e-sport. Aktivegamere.no er en ressursportal der du finner fag-, opplysnings-, inspirasjons-, og støttemateriell.

Vårt nettverk tilbyr også trenerutdanning på ulike nivå, veiledning digitalt eller fysisk fra ressurspersoner om tema som utforming av gaminglokaler, utstyr, arrangement, og tips til hvordan man skaper gamingaktivitet med helse og trivsel i fokus.

Våre målgrupper:


Idrett- og kulturorganisasjoner

Foreldre

Gamere

Hvem er vi?

Aktive Gamere er et konsept utviklet på tvers av partnerne i Idrettsklynge Vest, og drives nå videre i samarbeid med Vestlandet E-sport.

Idrettsklynge Vest består av Vestland idrettskrets, Vestland fylkeskommune, Bergen kommune, Helse Bergen, Olympiatoppen Vest, Sportsklubben Brann, Høyskolen på Vestlandet og Universitetet i Bergen. Idrettsklynge Vest har som mål å styrke samhandling rundt idrett, fysisk aktivitet og folkehelse gjennom å skape møteplasser for kompetanseutvikling og formidling.

I 2019 ble møteplassen Aktive Gamere opprettet i Idrettsklynge Vest, med inspirasjon fra Den Danske Gymnastikk og Idrettsforening (DGI) som har lang erfaring og kompetanse med etablering av gaming og E-sport aktiviteter.

I 2020 tilsluttet Vestlandet E-sport seg møteplassen. Vestlandet E-sport er en interesseorganisasjon for lag, foreninger, organisasjoner og utøvere innen gaming og e-sport. Formålet med Vestlandet E-sport er å ha en fellesorganisasjon for nettverk, erfaringsutveksling, kompetanseheving og utvikling av organisert e-sport på Vestlandet.  

Som et resultat av samarbeidet ble det i 2022 etablert en e-sport koordinator stilling i Vestland. Koordinatoren skal sikre den tverrfaglige koordineringen og samle synergiene på tvers av våre kompetanser. Han skal i tillegg være en ressurs for lokale og regionale aktører som ønsker å etablere gamingaktivitet.

Om det er noe du lurer på, ikke nøl med å ta kontakt med vår E-sport-koordinator Bjørn Inge Nøkling.

Få besøk av et Aktive Gamere-team

Kom i kontakt med oss for mer info om hvordan Aktive Gamere-team kan besøke dere.

Kontakt oss