Dette er Aktive Gamere

Aktive Gamere er et prosjekt fra Idrettscampus Bergen, som er et samarbeid mellom Vestland fylkeskommune, Bergen kommune, Olympiatoppen Vest, Høgskulen på Vestlandet, Helse Bergen, Vestland Idrettskrets, Sportsklubben Brann og Universitetet i Bergen.

Våre oppgaver

01

ICB vil samle energien med alle sine samarbeidsaktører og være i førersetet for en retning på en sunn utvikling av gaming og e-sport i Vestland fylke og nasjonalt.

02

ICB vil bidra til å skape møteplasser slik at flere får oppleve glede i gaming, fysisk aktivitet og sunt kosthold på tvers av alder, kjønn, etnisitet, fysisk form, sosial bakgrunn og funksjonsnivå. ICB vil samle og samarbeide med sentrale aktører om konkrete behov for møteplasser og mestringsarenaer for gaming og e-sport i Vestland fylke.

03

ICB vil være tydelig i skillet mellom tredelingen gaming som breddeaktivitet, e-sport som breddeaktivitet og e-sport som toppidrettsaktivitet.

Dette handler Aktive Gamere om

Prosjektet Aktive Gamere er et sentralt delprosjekt i hele gaming og e-sportstrategien som her legges frem. Målet med prosjektet er å få gamere og e-sportsinteresserte ut av gutte- og jenterommene og inn i noen positive felleskaper sammen med andre med den samme interessen. Ved å informere og legge til rette for en gaming og e-sportkultur med fokus en balanse i livet og der søvn, kosthold og fysisk aktivitet som en naturlig og viktig forutsetning for å prestere, tror vi at dette kan være med til å bidra til en større aksept og forståelse for denne ungdomskulturen.

ICB vil koble den politiske satsningen kultur og næring med idrett og helse. En slik kobling kan være nøkkelen for suksess på dette feltet, da dataspill anses å være en stor ny næring, en kunstform og en fritidsaktivitet. Samtidig er dette verdens raskeste sport og potensielt en ny fremtidig idrett, og til slutt en folkehelseutfordring på grunn av langvarig sitting og fysisk inaktivitet av Helsedirektoratet. Dette kommer fort og det er viktig at samfunnet ikke kommer bakpå i ivaretagelse av alle aspektene ved dette.

Målsetting

Målsettingen er på sikt å samle kompetanse på tvers av idretten (med kompetanse på fysisk aktivitet og trening), kulturfeltet (spillbransjen og biblioteker som kulturarena for allmennheten) og helsevesen (med kompetanse på fysisk og psykisk helse) og samhandle for ivaretakelse av sluttbrukerne av dataspill – gamerne.

Målgruppene for prosjektet er:

• Gamere og e-sport utøvere mellom 9-18 år

• Foreldre, omsorgspersoner og lærere

• Idretten og kulturinstitusjoner

Skolen er en viktig arena for inkludering og utjevning av sosiale forskjeller og det vil derfor være viktig for prosjektets del at skoler og lærere vil ta imot tilbud om å få besøk av «Aktive Gamere»-teamene.

ICB ønsker et fokus på skjæringsfeltet mellom kultur, idrett og folkehelse i forhold til aktiviteter som gaming og e-sport. Idretten kan og bør melde seg på da vi spår, basert på erfaringer fra Danmark og Norge så langt, at de fleste møteplassene innen gaming og e-sport vil kunne oppstå rundt idrettslag.

Last ned vårt strategidokument (PDF)

Målgrupper

Gamere og e-sport-
utøvere mellom 9-18 år

Foreldre, omsorgs-
personer og lærere

Idretten og kulturinstitusjoner

Sånn hjelper vi deg

Idrettscampus Bergen vil samarbeide med frivillige klubber og idrettslag om å utviklee-sportsaktiviteter og om å spre kjennskapet til sporten generelt. Det gjør vi, fordi vi tror på at e-sport kan skape helt nye fellesskaper, tiltrekke nye medlemmer og sikre vekst og utvikling i klubber og idrettslag.

Utover å rådgi og veilede klubber og idrettslag om e-sport skal Idrettscampus Bergen opprette Aktive Gamere team, utvikle kurspakker og utdannelser som sikrer dyktige og velutdannede e-sportstrenere.

Har din klubb eller idrettslag en visjon om å etablere e-sport som et tilbud til medlemmene deres, eller ønsker du å etablere en helt ny e-
sportsklubb, så er Idrettscampus Bergen klar til å hjelpe deg godt i gang.

Idrettscampus Bergen vil tilby, blant annet:

 • Informationskveld om e-sport
 • Hjelp til utvikling av attraktive e-sportsaktiviteter
 • Oppstarts-workshop
 • Råd og veiledning gjennom hele oppstartsforløpet
 • Utdannelse av e-sportstrenere
 • Hjelp til utvikling av events og turneringer
 • Hjelp til markedsføring av e-sportstilbud
 • Hjelp til å søke om økonomisk støtte hos fond, stiftelser og kommuner
 • Kontakt og dialog med bibliotek, kultur, idrettslag og andre klubber som har erfaring innen e-sport

Hvem kan få hjelp av Idrettscampus Bergen?

Vi kan hjelpe deg godt i gang med e-sport, uansett om du:

 • Representerer en eksisterende klubb eller idrettslag, som ønsker å etablere en e-sportsavdeling
 • Ønsker å opprette en helt ny e-sportsklubb
 • Er en ildsjel, som ønsker å tilslutte deg et eksisterende idrettslag med det formål å inkludere e-sport i idrettslagets eksisterende tilbud

Få besøk av et Aktive Gamere-team

Kom i kontakt med oss for mer info om hvordan Aktive Gamere-team kan besøke dere.

Kontakt oss