E-sport treningen: fysisk aktivitet og trygg læring

E-sport treningens struktur

Strukturen til en e-sport trening kan ligne ganske mye på hvordan man ellers opererer i idretten, men innholdet er selvfølgelig annerledes. En god e-sport trening består av byggesteinene kamp, lek og øvelser. Alle tre byggesteinene er tilstede i hver trening, men det varierer selvfølgelig med ulike klubber, trenere og fokus hvor stor plass hver byggestein tar.

Lek – inngangen til fysisk aktivitet  

Lek med fysisk aktivitet kan være en viktig nøkkel i å skape god balanse mellom de tre treningselementene. Mange av de som tiltrekkes gaming og e-sport har liten eller dårlige erfaringer med fysisk aktivitet. På e-sport treninger kan man imidlertid oppdage at mange av disse ikke har så mye imot å bevege seg. For mange handler det om at de ikke har blitt introdusert til fysisk aktivitet i rammer som gir mening for dem og deres interesser. Her har man en gyllen mulighet til å skape nettopp disse rammene. For å komme i gang med fysisk aktivitet på trening bør man:  

 • Involvere alle i klubben, foreldrene og medlemmene i hvordan bevegelse er en naturlig del av e-sport treningen og hvorfor det er en god ide. Dette er også en mulighet for å snakke om søvn og kosthold. Hvorfor fysisk aktivitet, søvn og kosthold er viktig for spillere kan du lese mer om her.  
 • Diskuter og ta hensyn til hva målgruppen syntes er gøy. Hold fokus på at den fysiske aktivteten skal være leken, men relevant.
 • Få gjerne råd eller inspirasjon fra fagfolk, eller se gjennom vår resursside der fysioterapistudenter viser relevante øvelser og leker.
 • Hold fokus på å skape et trygt og positivt miljø der alle kan delta uansett egenskaper.

Skap et positivt og trygt læringsmiljø

For å lykkes med treningen er det helt avgjørende at man jobber med å etablere et trygt og godt læringsmiljø. Under oppstart kan dette involvere å: 

 • Være blid og imøtekommende
 • Lære alles navn
 • Sørge for at alle vet hverandres navn
 • Sette en klar ramme og struktur for treningene
 • Ha tydelige regler for oppførsel
 • Spørre hva som fungerte under dagens trening og om man vil gjenta noe

Med tid kan man skape en tettere relasjon blant spillere ved å definere i felleskap hvordan treningsmiljøet bør være, her kan man gjerne spørre:  

 • Hvorfor går dere på e-sport?
 • Hva er deres mål på trening? 
 • Kan dere nevne tre ting som gjør en god lagkamerat?

Trygge utøvere  

Både tradisjonell idrett og i e-sport har medlemmer som har særskilte tryggings og tilretteleggingsbehov. Dette kan for eksempel dreie seg om psykiske eller fysiske utfordringer. Om dere vil lære mer om hvordan treninger kan tilpasses ulike behov besøk trygge utøvere.no.