Hvor skal jeg starte?

Koble deg på barnas spilling

Er du usikker på hvordan du skal forholde deg til gaming? Da er du ikke alene. Tall fra en nylig Ipsos undersøkelse viser at 56% av foreldre av og til eller ofte er usikker på hvordan de skal håndtere barnas spilling. Videre viste undersøkelsen at over 50% av foreldre er bekymret for barnas spilling, men kun 32% kjent med innholdet i spillene som barna spiller. Disse tallene illustrerer at mange kan dra nytte av en bedre kjennskap til spillverdenen for å legge bedre til rette for en god dialog og ansvarlig gaming. Her har vi samlet fire tips som vil hjelpe deg på veien:

1. Vær nysgjerrig

Legg til rette for en åpen dialog rundt gaming ved å vise nysgjerrighet og engasjement. Spør barna om hvilke spill de spiller, hva de handler om, hvordan de fungerer og spill gjerne sammen med dem. Mange barn vil gledelig fortelle deg om spillene de interesserer seg for. Det er viktig å starte dialogen så tidlig så mulig da over 90% av barn i 9 - 10 års alderen allerede spiller. Det er vanskeligere å starte dialogen med en 15 – åring med det er absolutt mulig.

2. Forstå hvorfor barna gamer

Målet med å starte samtalen bør være å danne seg et bilde av hvorfor barna spiller. Gaming er en stor del av ungdomskulturen om vi vil det eller ikke. I regjeringens siste kulturmelding for barn og unge poengteres det at digitale aktiviteter som gaming gir mange tilgang til sosiale nettverk, sosial støtte, erfaring og interessedeling med andre likesinnede.  

3. Se både positive og negative sider  

Gaming har både positive og negative sider. En bedre forståelse for mulige negative sider ved gaming kan sikre at du er i bedre stand til å verne spilleren i din husstand. Men ikke glem de positive sidene ved spill! Klarer du å se dem kan du legge bedre til rette for at barnet ditt drar mest mulig nytte av disse. I nylige undersøkelser svarer syv av ti unge at gaming gjør dem flinkere i engelsk, seks av ti mener det er sosialt og fire av ti mener de generelt lærer mye av gaming.

4. Når du tar opp utfordringer: Vær konkret, unngå ladete ord og unødvendig problematisering  

En vanlig problemstilling i mange hjem er at gaming ikke balanseres godt nok med andre aktiviteter og roller i hverdagen. Mange blir bekymret av dette og ord som avhengig kan forståelig nok dukke opp i samtaler. Det er imidlertid flere grunner til at dette bør unngås. For de færreste vil nedprioritering av andre aktiviteter dreie seg om en faktisk avhengighet. Det kan heller dreie seg om at det er utfordrende å legge bort noe som er gøy og engasjerende. Andre kan føle at gamingen blir en kilde til alenetid og avkobling i en travel hverdag.  

Videre kan det å bruke ladete ord som avhengig ofte føre til en reaksjon som gjør at muligheten for en god dialog forsvinner. Man ender også opp med å problematisere hele aktiviteten som nødvendigvis ikke er hensiktsmessig. Skal du ta opp noe du synes er utfordrende med gamingen så vær helt konkret rundt hva utfordringen er.

Her kan du lese mer om hvordan du kan finne fram til grensesetting som passer for din familie og her kan du lese om hva en faktisk gaming avhengighet innebærer.