Kjerneverdier, helse og trivsel

Etisk kodeks

Å løfte en aktivitet inn i organiserte rammer krever at man må etablere hva disse rammene skal være. En del av dette arbeidet dreier seg om å ta stilling til hvilke verdier, regler og normer som skal ligge til grunn for aktiviteten. Ser man til Danmark har den Danske gymnastikk og idrettsforening sin E-sport gren satt sammen en egen etisk kodeks. Denne etiske kodeksen har som formål å legge grunnlaget for en trygg og sunn e-sport ved å:

  • Skape positive fellesskaper
  • Sette spillerens helse og trivsel i fokus
  • Sørge for ansvarlig talentutvikling
  • Skape tydelige rammer for tilbudet

Bakgrunnen til kodeksen

Den etiske kodeksen legger stor vekt på helse og trivsel hos deltakere for å skape grobunn for en bærekraftig kultur som tar vare på sine medlemmer. Dette krever særlig fokus på fire faktorer: Fysisk aktivitet, kosthold, Søvn, mestring og trivsel. Så hvorfor er dette en viktig kombinasjon i e-sport?

1. Helse og trivsel for spilleren

Dette er ikke bare en viktig kombinasjon i e-sport, men en viktig kombinasjon for all helse og velvære for alle mennesker.

2. Motvirke fallgruver

For noen kan gaming lede til sittestilling, mindre søvn og sosialisering. Dette kan være være med på å motvirke.

3. Bekjemp stigmatisering

Gaming har lenge vært en stigmatisert aktivitet. Dette er i ferd med å snu, men mange er fortsatt skeptiske. Ved å ha klare verdier som verner om spillerne kan dere være med på å legitimere aktiviteten.

4. Omdømme og rekruttering

Klare verdier kan bidra positivt i rekruttering av yngre medlemmer der foreldre er mer involvert. Det kan også bidra positivt til omdømmet i lokalmiljøet.

5. Snu dårlige erfaringer

Medlemmer som tiltrekkes gamingtilbud kan ha dårlige erfaringer med disse faktorene fra tidligere aktiviteter. Her har dere muligheten til å skape sosialt felleskap og rette fokus på helsevaner innenfor rammer som gir mening for deltakerne.