Viktig forskning fra masterstudenter presentert på Lærernes dag

Studenter fra UIB presenterte funn fra sine første vitenskaplige artikler under Lærernes dag

9.3.2022

Regina Hamre og Karolin Elisabeth Moberg mottok i 2021 skrivestipend fra Idrettsklynge Vest for å skrive sine masteroppgaver om til vitenskaplige artikler. Sammen med førsteamanuensis (UIB, IGS) Silje Mæland presenterte Regina og Karolin rykende fersk forsking om gaming, søvn og skoleprestasjoner under Lærernes dag.

Regina har studert helsefremmende arbeid og helsepsykologi ved UIB og leverte i 2021 oppgaven sin om gaming og søvn. Karolin  har studert sosiologi ved UIB og leverte i 2021 oppgaven si om gutter, skolearbeid og dataspill.

"I dag er jeg så utrulig stolt... Her har vi studenter som dekker kunnskapshull, står i front for å fremme forskning på et særs samfunnsaktuelt felt, og måten de formidler det på er beundringsverdig", sier Silje Mæland, leder av FOU møteplassen i Idrettsklynge Vest.

Silje Mæland innledet det hele med å fortelle hvor viktig det er å utvikle kunnskapsfeltet innenfor gaming og e-sport. "Det er stor sult for kunnskap på tema gaming og e-sport der ute i samfunnet, spesielt viktig er det at vi fremmer mer positiv forskning på feltet, og knuser noen av mytene som er der ute " forteller hun. Gjennom Aktive Gamere møteplassen har Idrettsklynge Vest skapt en ideell arena for å løfte opp utfordringer på tvers av akademia, e-sport, helse, idrett,og det offentlige. "Dette er starten på noe virkelig bra, og det er fantastisk at vi kan engasjere studenter i arbeidet med kunnskapsutvikling" Som et resultat at satsingen på studenter er det nå etablert en studentkollokvie innen gaming og e-sport der master og bachelor studenter kan få utveksle kunnskap, erfaring og inspirere hverandre. "Vi håper det kommer mange flere studenter som vil skrive om temaer tilknyttet gaming og e-sport i framtiden" avslutter Silje.

"Jeg er utrolig takknemleg for denne sjansen jeg har fått gjennom Idrettsklynge Vest, og at de ser verdien vi studenter har i en forskningsammenheng", seier Karolin Elisabeth  Moberg. " Dette får meg til å ville jobbe mer med feltet og produsere mer kunnskap til det beste for både gamerne og forvirrede foreldre" smiler Karolin.

Regina Hamre seier seg enig: "Å få kick-startet sin akademiske karriere ved å publisere masteroppgaven er selvsagt positivt for meg, men det aller viktigaste er at vi kan bidra til å få opp kunnskapsnivået på feltet".  

Se innlegget om Gaming, søvn og skoleprestasjoner fre Lærernes dag her: