Styret i Aktive Gamere ressurs- og kompetansesenter for dataspilling og e-sport er etablert

Utgangspunktet er Vestlandet, ambisjonene er nasjonale!

17.4.2023

Vi er stolte over å presentere styret i Aktive Gamere ressurs- og kompetansesenter for dataspilling og e-sport!

Mandag 13. mars ble det avholdt årsmøte i Bergen Rådhus, der det ble gjennomført valg av styret for det nye ressurs- og kompetansesenteret. Aktive Gamere er nå etablert som en egen selvstendig organisasjon, og administrasjonen har jobbet iherdig med intervjuprosesser for å finne solide kandidater til styret. Styret skal i et strategisk perspektiv bidra med å stake ut retning for organisasjonen. Styresammensetningen består av representanter fra Idrettsklynge Vest, Vestlandet E-sport, samarbeidspartnere og organisasjoner.

Randi Marie Berntsen Farnes ble valgt til styreleder. Hun er daglig leder i Idrettsklynge Vest og skal lede prosessene videre sammen med åtte styremedelemmer med bred og solid bakgrunn fra gaming, forskning- og utvikling, frivilligheten og næringssektoren.Vi i Aktive Gamere ressurs- og kompetansesenter for dataspilling og e-sport gleder oss til godt samarbeid med styret i 2023!

Aktive Gameres administrasjon består per i dag av Pål Hafstad Thorsen (fungerende daglig leder), Bjørn Inge Nøkling (rådgiver) og Regina Hamre (prosjektmedarbeider).