Aktive Gamere leverte på innspillsmøte!

Aktive Gamere på gjennomgang av spillemiddelordning for anlegg til idrett og fysisk aktivitet.

30.1.2023

Når du ikke vinner i Lotto på fredagskvelden, så går pengene sammen med spilloverskuddet fra Norsk Tipping, uavkortet til samfunnsnyttige formål.I dag fikk vi i Aktive Gamere gleden av å presentere våre innspill til Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) på Amalie Skram videregående skole.

KUD gjennomfører nå en helhetlig gjennomgang av spillemiddelordningen for anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Derfor ble Vestland fylkeskommune, kommuner, representanter for idrett, friluftsliv, egenorganiserte miljøer for idrett og fysisk aktivitet, og andre relevante aktører invitert til å komme med innspill til hvordan spillemiddelordningen for anlegg kan innrettes i framtiden.

I 2022 ble det fordelt hele 1,7 mrd. Kr. fra ordningen nasjonalt, og Vestland sin andel av dette var på rett under 250 mill. Kr. Hovedmålgruppen for spillemiddelordningen er barn og unge fra 6-19 år, og hovedformålet er å legge til rette for at målgruppen skal drive fysisk aktivitet.Men i bestemmelsene for spillemidlene er e-sport og gaming, som er Norges største fritidsaktivitet (89%), knapt nevnt. Derfor ønsket departementet innspill på hvordan vi i Aktive Gamere kunne se lokaler for e-sport og gaming i sammenheng med andre lokaler for idrett og fysisk aktivitet.

Tusen takk til til Kultur- og likestillingsdepartementet, Ministry of Culture and Equality - Norway for initiativet, og high five til Vestland fylkeskommune som fasiliterte og inviterte oss til innspillsmøtet!