Vellykket utdanning av E-sport trenere

Tjue trenere fikk innføring i hvordan man skaper gode og trygge gaming og E-sporttilbud

21.4.2021

I helgen var 20 trenere fra hele landet samlet digitalt til trenerutdanning innen e-sport. Med internasjonale instruktører fra Danmark og deltakere fra hele landet, fikk deltagerne en grundig innføring i hvordan man skal legge til rette for gode og trygge gaming og e-sporttilbud.

Trenerutdanningene blir gjennomført i ett samarbeid mellom Idrettsklynge Vest, i deres møteplass «Aktive Gamere» og Vestlandet E-sport som er en paraplyorganisasjon for e-sportklubber og organisasjoner i vestlandsfylket. Likevel blir utdanningen tilbudt til alle e-sport organisasjoner eller andre som ønsker å delta fra hele landet. Dette gjøres for å bidra til en samlet utvikling og kompetanseheving for hele gaming og e-sportmiljøet i Norge.  

Frank Willy Djuvik er leder i Florø E-sport og samfunnskontakt i Vestlandet E-sport, og har vært ansvarlig for organisering og gjennomføring av utdanningen. Han forteller at utdanninger for e-sport trenere og klubber lenge har vært en mangelvare. - Om vi skal bygge opp organiserte gaming og e-sport tilbud i Norge så er vi avhengige av å styrke kunnskapen og kompetansen til klubbene og trenerne. Ett organisert e-sport tilbud skal ikke bare være ett sted å spille, men også ett sted der man får veiledning om hvordan man skal utvikle seg som spiller og forbedre egenskapene sine, og ikke minst hvordan fysisk aktivitet, sunt kosthold og gode søvnrutiner gjør deg til en bedre spiller. For å oppnå dette, så må trenerne ha god opplæring og kunnskap, på samme måte som man har innenfor fotball, håndball eller andre idretter, sier Djuvik.  

Kurset ble gjennomført av instruktører fra det danske idrettsforbundet DGI som har mange års erfaring med å utdanne trenere innen e-sport. Djuvik sier at samarbeidet med DGI har vært avgjørende for å sikre god kvalitet i utdanningen. – Danmark ligger mange år foran Norge i å legge til rette for e-sport, og de har trenere med mange års erfaring på alle nivå innen e-sport. E-sport utdanningene til DGI holder internasjonalt høyt nivå, så det var veldig naturlig for oss å samarbeide med dem når vi nå skulle tilby trener kurs i Norge, sier Djuvik.

Kursene er egentlig laget som fysiske samlinger, men på grunn av covid-19 så er det laget digitale versjoner av kursene. Kursene består av mye gruppearbeid og treningsøvelser, så det mest optimale er selvsagt fysiske samlinger, men med bruk av gode digitale verktøy så gikk det bra å gjennomføre også dette digitalt. Flere klubber, blant annet Florø E-sport, samlet flere deltagere i e-sportlokalet slik at de kunne gjennomføre øvelsene sammen.

En av trenerne som var på kurset var Fortnite trener i Florø E-sport, Ove Ronny Kjerpeset, og han forteller at selv om han har drevet med gaming i over 30 år, så var kurset svært lærerikt og nyttig. – Kurset gav meg svært viktige perspektiv og kunnskap om e-sport som fenomen og sammenhengen mellom e-sport og fysisk trening. Men mest av alt var det veldig nyttig å lære hvordan man utvikler spillere på mange forskjellige nivå, slik at de får opplæring og utvikling tilpasset sitt eget ferdighetsnivå. Jeg kommer absolutt til å bruke denne kunnskapen og det vi lærte i treningene fremover, sier den nyutdannede e-sport treneren.

- Frank Willy Djuvik forteller at de i samarbeid med DGI i Danmark allerede har kommet langt i å planlegge og utvikle også enda flere kurs for klubbene i Norge. – Dette første kurset er ett grunnkurs som er nyttig for alle som er trenere, men til høsten kommer vi med spesifikke kurs for trenere innenfor forskjellige spill og organisasjonsdrift, slik at trenerne kan spisse kunnskapen og kompetansen sin ytterligere, avslutter Djuvik.

Daglig leder for Idrettsklynge Vest skryter av samarbeidet med Vestlandet E-sport gjennom møteplassen «Aktive Gamere». - I klyngen jobber vi for å skape synergier på tvers av aktører, og dette samarbeidet om trenerutdanning er et svært godt eksempel på at man når lenger når man samhandler på tvers».  

Det har kommet inn så mange positive tilbakemeldinger og forespørsler om å delta på kurs at allerede helgen 15.-16. mai vil det bli gjennomført enda ett grunnkurs for e-sporttrenere. Mer om dette kurset og påmelding kan man finne her.