Koordinator søkes til aktive gamere prosjektet

En stor milepæl er nådd for utviklingen av gaming og e-sport i Vestland.

13.1.2022

Nå skal det ansettes en koordinator med all oppmerksomhet rettet mot utviklingen av gaming og E-sport i Vestland. Stillingen som e-sport koordinatorer en helt unik mulighet for deg som brenner for gaming og e-sport som fritidsaktivitet. Koordinatoren skal jobbe tett med e-sportmiljøet ihele fylket og koordinere aktivitetene på tvers av en rekke ulike aktører. Vedå koordinere ressursene, samle og dele kompetanse og kunnskap, ønsker vi åfinne gode løsninger og etablere flere trygge, organiserte tilbud oginkluderende mestringsarenaer. Her skal det legges til rette for e-sportbåde som en sosial aktivitet, breddeaktivitet og toppidrettsaktivitet

I Vestland vil den framtidigekoordinatoren være i godt selskap. Som region har vi vår egenfylkeskommunale e-sportstrategi og et godt etablert nettverk gjennom VestlandetE-sport, Idrettsklynge Vest og deres felles satsing Aktive Gamere.

Nysgjerrig? Sjekk ut annonsen på finn: