Vitenskapelig artikkel om gaming publisert med skrivestøtte fra Idrettsklynge Vest

Kommer gamingen i veien for skolearbeidet?

15.11.2022

Karolin Moberg fikk i sommer tildeling av skrivestipend fra Idrettsklynge Vest. Den vitenskapelige artikkelen som kom ut av dette arbeidet, ble nylig publisert på Forskning.no. Her skriver hun om bekymringen vedrørende den stadig økende tiden barn og unge bruker på gaming, kan ha negativ innvirkning på skolearbeidet. For er det slik at gaming spiser opp tiden barn og unge egentlig skulle brukt på skolearbeid?

Les artikkelen HER