Tildeling fra Gjensidigestiftelsen

Julegaven kom tidlig til Aktive Gamere i år.

13.12.2021

Fredag 10.12 ble daglig leder i Idrettsklynge Vest, Randi Marie Berntsen Farnes rundlurt, da det hun trodde var en journalist som ville skrive om Aktive Gamere viste seg å være Even Søfteland fra Gjensidigstiftelsen som kom med en sjekk på 800 000 kroner til Aktive Gamere prosjektet.

"Jeg hadde sett for meg at vi skulle få svar på denne søknaden den 13. desember, derfor var det ikke i tankene mine at det kunne være Gjensidigstiftelsen når det ringte en journalist som ville skrive om Aktive Gamere", sier Berntsen Farnes. "Jeg tenkte vi fortsatt surfet på bølgen fra Aktive Gamere konferansen der Idrettsklynge Vest og Vestlandet E-sport for alvor satt Gaming og E-sport på dagsorden den 19.november", smiler Berntsen Farnes.

Godt forankret samarbeid

Det er Vestlandet E-sport som er den formelle søker og mottaker av pengegaven fra Gjensidigestiftelsen. Vestlandet E-sport er en del av møteplassen Aktive Gamere i Idrettsklynge Vest, der man har samlet viktige bidragsytere på feltet som nå skal jobbe for å få e-sportsinteresserte i 9-18 års alderen ut av ungdomsrommene og inn i positive fellesskap som setter helse og trivsel i fokus. "Aktive Gamere skal koordinere, samle, publisere, dele og realisere kompetanse og kunnskap om dataspilling og e-sport på tvers av en rekke aktører. Gjennom tverrfaglige møteplasser, prosjekt og aktiviteter ønsker vi å få etablert en samlet ressursdatabase for alle som ønsker kunnskap og kompetanse om dataspilling og e-sport", forteller Berntsen Farnes

Vestland i førersetet

Samfunnskontakt i Vestlandet E-sport Frank Willy Djuvik jublet av glede da han fikk den gode nyheten: "Vestland har allerede tatt en nasjonal rolle på dette feltet. Vi er det første fylket som lanserer en egen e-sport strategi, vi har allerede etablert et tverrfaglig nettverk gjennom Aktive Gamere møteplassen. Denne gaven kom på perfekt tidspunkt, nå får vi mulighet til å realisere tankene og drømmene våre på en god og bærekraftig måte, det gleder jeg meg skikkelig til, sier ildsjelen som selv er en entusiastisk gamer.

Det var også en fornøgd giver som fikk gleden av å overrekke sjekken. "Dette er et solid prosjekt, med mange store tunge og seriøse aktører bak. Det var ingen tvil om at vi skulle støtte dette prosjektet", melder Even Søfteland fra Gjensidigestiftelsen. Han kan også fortelle at det var det største summen som vart tildelt under høstens utdeling.

Styrke de frivillige:

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å styrke de frivillige. Vi vil gjøre det lett for dem og lykkes, vi vil tilrettelegge for nye møteplasser, vi vil gi dem kvalitetssikret verktøy slik at de igjen kan bruke sitt verdifulle frivillige engasjement på det aller viktigste. Nemlig ungdommene. Gjennom godt tverrfaglig samarbeid mellom sterke aktører kan vi sammen inkludere flere, gi flere mestringsopplevelser, sosial tilhørighet og en meningsfull hverdag, uavhengig av om vi er stor eller liten, erfaren eller mindre erfaren, står det i søknaden.

Kva skal gjøres?

Helt konkret skal man i prosjektet gjennomføre følgende:

  • Skape tverrfaglige møteplasser og nettverksbygging
  • Etablere tverrfaglige ressursteam som kan bistå frivilligheten
  • Utvikle rettledende materiell
  • Inspirere idrett- og organisasjonslivet
  • Gjennomføre trenerutdanninger
  • Etablere utlånsordninger
  • Etablere seriespill
  • Oppdatere og utvikle www.aktivegamere.no
  • Forsking og utvikling gjennom studentinvolvering

Det første som står på listen av gjøremål er å engasjere en prosjektleder som kan ta litt av børen til de frivillige og ha 100% fokus på Aktive Gamere.

Aktørene i Aktive Gamere møteplassen og samarbeidspartr i prosjektet er: Vestland fylkeskommune, Vestland idrettskrets, Helse Bergen ved Energisenteret for barn og unge, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen, Bergen kommune, Sportsklubben Brann, Olympiatoppen Vest og Spillhuset i Bergen.