Agenda Vestlandet støtter opprettelsen av Nasjonalt kompetansesenter for dataspilling og e-sport

Støtter opprettelsen av nasjonalt kompetansesenter med 3.5 millioner kroner

9.1.2023

Etablerer nasjonalt kompetansesenter for gaming og e-sport

Sparebanken Vest sin stiftelse, AgendaVestlandet, støtter opprettelsen av et nasjonalt kompetansesenter for dataspill og e-sport med 3.5 millioner kroner. Denne deles ut til Vestlandet e-sport med utgangspunkt i deres eksisterende felles prosjekt med Idrettsklynge Vest«Aktive Gamere». 

Aktive Gamere har allerede etablert seg som et regionalt ressurs- og kompetansesenter, med Norges breiest sammensatte tverrfaglige kompetansemiljø innen dataspilling og e-sport. Målet for satsingen er at alle barn og unge skal ha et tilbud om å ta aktiviteten ut av barne- og ungdomsrommene og inn i sosiale fellesskap. Det skal være plass til både bredde og topp, organisert og egenorganisert aktivitet. 

- Gaming er den største fritidsaktiviteten hos barn og unge. Men vi voksne har ikke tatt det alvorlig før nå. Med dette senteret legger vi til rette for mestring og utvikling, i stedet for pekefinger og ubegrunnet bekymring. Derfor har Agenda Vestlandet støttet opprettelsen av senteret, som skal være et nasjonalt ressurssenter, sier Frode Nergaard Fjeldstad, daglig leder i Agenda Vestlandet.

- Støtten fra Agenda Vestlandet er helt avgjørende i realiseringen av et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for dataspill og e-sport. Aktive Gamere-prosjektet fungerer allerede som et regionalt ressurssenter, men vi ser at behovene og de tilbudene vi tilbyr regionalt, også trengs i alle andre deler av landet, sier styreleder i Vestlandet e-sport Frank Willy Djuvik.

Djuvik forteller at fylkeskommunen, og fylkesordfører Jon Askeland, har vært involvert i arbeidet med å få på plass et nasjonalt kompetansesenter, og at Vestland fylkeskommune sendte en forespørsel til regjeringen om å ta dette inn i neste års statsbudsjett. – Til tross for det store behovet for et slikt nasjonalt kompetansesenter, så fant dessverre ikke regjeringen rom for det i neste års budsjett, men nå realiserer vi det på egenhånd ved hjelp av støtten fra Agenda Vestlandet, sier han.

Senteret skal bygges på tverrfaglig kompetanse, med sterk tilknytning til utdanning og forskning satt i et folkehelseperspektiv- -Senteret skal systematisere og videreutvikle de gode synergiene, den faglige bredden og verdiene som ligger til grunn. Det skal ogsåstyrke nyskapende kompetanse arbeid og kompetansen i kommuner, organisasjoner, idrettslag, klubber og ikke minst for barn og unge over hele landet.

Fylkesordførar i Vestland fylkeskommune, Jon Askeland, påpeker også at gaming og e-sport er landets største ungdomsaktivitet og idrettsgren. - Vestland fylke har tatt en viktig posisjon i å legge til rette for gaming og e-sport, og har blant annet vedtatt den eneste regionale e-sportstrategien i landet. Vi vil dele kompetansen vår med resten av landet, og er samtidig utålmodige i å utvikle gaming og e-sport. Derfor betyr det  mye for fylkeskommunen sitt arbeid at vi nå etablerer et nasjonalt kompetansesenter, som kan bidra i den videre utviklingen nasjonalt, seier Askeland

Senteret skal jobbe med:

-Kunnskapsdeling
-Møteplass og kunnskap på tvers
-Forskning og utvikling
-Utvikling av rettledende materiell
-Anleggsutvikling
-Ungdomsmedvirkning
-Holdningsarbeid
-Inspirasjon

Hvem er Aktive Gamere?

I 2019 ble møteplassen Aktive Gamere opprettet i Idrettsklynge Vest, med inspirasjon fra Den Danske Gymnastikk ogIdrettsforening (DGI) som har lang erfaring og kompetanse med etablering av gaming og E-sport aktiviteter.

Idrettsklynge Vest består av Vestlandidrettskrets, Vestland fylkeskommune, Bergen kommune, Helse Bergen, Olympiatoppen Vest, Sportsklubben Brann, Høgskulen på Vestlandet ogUniversitetet i Bergen. Idrettsklynge Vest har som mål å styrke samhandling rundt idrett, fysisk aktivitet og folkehelse gjennom å skape møteplasser for kompetanse-utvikling og formidling.

I 2020 tilsluttet Vestlandet E-sport seg møteplassen. Vestlandet E-sport er en interesseorganisasjon for lag, foreninger, organisasjoner og utøvere innen gaming og e-sport. Formålet medVestlandet E-sport er å ha en fellesorganisasjon for nettverk, erfaringsutveksling, kompetanseheving og utvikling av organisert e-sport påVestlandet.

Som et resultat av samarbeidet ble det i2022 etablert en e-sport koordinator-stilling i Vestland. Koordinatoren skal sikre den tverrfaglige koordineringen og samle synergiene på tvers av våre kompetanser. Han skal i tillegg være en ressurs for lokale og regionale aktører som ønsker å etablere gaming aktivitet.

Hva gjør Aktive Gamere?

Aktive Gamere hjelper organisasjoner, foreldre og gamere i møte med store og små spørsmål om gaming og e-sport.Aktivegamere.no er en ressursportal for fag-, opplysnings-, inspirasjons-, og støttemateriell. Vårt nettverk tilbyr også trenerutdanning på ulike nivå, veiledning digitalt eller fysisk fra ressurspersoner om tema som utforming av gaminglokaler, utstyr, arrangement, og tips til hvordan man skaper gamingaktivitet med helse og trivsel i fokus.

Vi jobber ut fra tre fokusområder:

01. Sammen kan vi mer

Vi samler kompetanse fra idrett, kultur og helse, topp og bredde, grasrot og akademikere. Gjennom samhandling legger vi til rette for en bærekraftig utvikling på feltet.

02. Gaming i balanse

Vi setter kurs mot en felles gaming- oge-sport kultur med fokus på balanse i livet. Sosialt fellesskap, fysisk aktivitet, søvn og kosthold er viktige forutsetninger for spillerens trivsel og velvære.

03. Inn med kunnskap, ut med fordommer

Vi formidler og utvikler ny kunnskap i felleskap, for å ta den største fritidsinteressen til barn og unge på alvor, ogfor å gi gode verktøy til organisasjoner, foreldre og gamere.

Kontaktperson hos Aktive Gamere:

Bjørn Inge Nøkling

E-sportkoordinator for Vestland, Vestlandet e-sport

bjorn.inge.nokling@aktivegamere.no

Telefon:+4791776689

www.aktivegamere.no

Kontaktperson hos Agenda Vestlandet

Frode Fjeldstad

Daglig leder, Agenda Vestlandet

Frode.Nergaard.Fjeldstad@spv.no

Telefon: +4799152515

www.agendavestlandet.no