gutt som trener fingrene sine ved å strekke de

Fysisk trening - Sprike med fingrene

Fysisk trening
Gå til koblingen
gutt som trener fingrene sine ved å strekke de

Fysioterapistudenter ved Høgskolen på Vestlandet viser gode treningsøvelser for deg som gamer.