Fysisk trening - Snipp og snapp

Fysisk trening
Gå til koblingen

Fysioterapistudenter ved Høgskolen på Vestlandet viser gode treningsøvelser for deg som gamer.