gutt som står og trener hendene sine

Fysisk trening - Pro sup

Fysisk trening
Gå til koblingen
gutt som står og trener hendene sine

Fysioterapistudenter ved Høgskolen på Vestlandet viser gode treningsøvelser for deg som gamer.