Fysisk trening - Brille

Fysisk trening
Gå til koblingen

Fysioterapistudenter ved Høgskolen på Vestlandet viser gode treningsøvelser for deg som gamer.