Aktive Gamere webinar

7.5.21 10:00
7.5.21 12:00
Digitalt
Gratis
Påmelding

Gaming er den største fritidsinteressen blant ungdom i dag. 96% av gutter og 76% av jenter i alderen 9–18 år i Norge gamer. Om vi vil det eller ei, er dette fenomenet kommet for å bli, og vi må forholde oss til det. Som forelder, som lærer, som kommune, som idrettslag, som kulturinstitusjon og ikke minst som ungdom der gaming er en sentral arena for spill, lek og sosialisering.

Idrettsklynge Vest og Vestlandet E-sport inviterer med dette til webinar der vi ser på ulike aspekt ved gaming og e-sport. Du vil blant annet få høre fra:

 • Fylkespolitikeren, som jobber for en helhetlig strategi på feltet.
 • Brannspilleren som er toppidrettsutøver i e-fotball.
 • Sykehuset som bruker gaming i helse og rehabilitering.
 • Læreren som har 50 elever på e-sport linje i vidaregående skole.
 • Kulturinstitusjonen som vil skape en åpen møteplass for gaming og e-sport.
 • Idretten, og deres rolle inn i e-sport og gaming.
 • Forskeren som skal rulle ut en studie på gaming og fysisk aktivitet.

Avslutningsvis inviterer vi, sammen med Visit Bergen, til sofaprat der vi ser på hva en kan få til av både lokale, nasjonale og internasjonale gaming- og e-sportarrangement i Bergen og Vestland.

Vi vil blant annet ta opp følgende tema:

 • Er gaming så farlig som mange tror?
 • Hvordan sikrer vi en sunn utvikling av e-sport og gaming i Vestland fylke og nasjonalt?
 • Hvordan balansere gaming med fysisk aktivitet og god folkehelse?
 • Hva må til for å bli en toppidrettsutøver i e-sport?
 • Hvordan kan vi som kommune legge til rette for gaming og e-sport?
 • Hvordan kan vi som idrettslag legge til rette for gaming og e-sport?
 • Hvordan skaper vi møteplasser slik at flere får oppleve glede i gaming, fysisk aktivitet og sunt kosthold på tvers av alder, kjønn, etnisitet, fysisk form, sosial bakgrunn og funksjonsnivå?
 • Gaming og E-sport arrangement – kva er mogleg i eit lokalt og regionalt perspektiv?

Facebook arrangementet finner du her.

Flere arrangementer