Aktive Gamere konferanse

19.11.21 9:30
19.11.21 15:30
Bergen kino - Magnus Barfot
550 kr
Påmelding

Gaming og e-sport er den største fritidsinteressa blant barn og unge. Gaming er på veg ut av gute- og jenteromma og inn i sosiale møteplassar i idrettslaget, fritidsklubben, biblioteket og samfunnshuset. Gjennom denne konferansen vil vi gje deg informasjon og inspirasjon om feltet. Idretten, gamingmiljøet, spesialisthelsetenesta og forskingsfeltet vil dele av sine erfaringar .Du vil få svar på både det som gjeld elite e-sport, breidde e-sport og sosial gaming. Vi løftar blikket og ser på kva vi kan vente i framtida, både av tekniske duppedingsar og e-sport og gaming arrangement.

Program og påmelding finn du her

Flere arrangementer