Trenerrollen

Praktiske steg for å finne gode trenere og hvordan trenerrollen kan se ut.

En vesentlig forutsetning for å etablere en e-sportsklubb eller en e-sportsavdeling i et idrettslag er at man rår over kvalifiserte trenere med kompetanse innenfor det eller de spill, som klubben ønsker å tilby trening i.

Klubben kan velge å rekruttere sine egne trenere eller inngå et samarbeid med en e-sportstrenervirksomhet.

Uansett hvilken modell idrettslaget ditt velger, er det viktig å huske på, at treneren er avgjørende for resultater og utvikling. Den gode trener tiltrekker medlemmer, er garantist for spillernes utvikling og fungerer som en sterk rollemodell. Det kan derfor være lurt å bruke både tid og ressurser på å finne og utdanne de riktige trenerne allerede tidlig i processen. En dyktig e-sportstrener har som minimum følgende kompetanser og kvaliteter:

 • Erfaring med og kunnskap om spillet som han eller hun tilbyr trening i
 • Erfaring med og lyst til å undervise
 • Lidenskap for e-sport


Slik velger du den riktige treneren

Når du skal finne den rette trenerprofilen til idrettslaget ditt, er det viktig, at du som utgangspunkt tar stilling til, hvilken type lag, målgruppe og aldersgruppe treneren skal arbeide med. Det er viktig, at trenerens kompetanser så godt som mulig matcher lagets nivå, forventninger og potensiale. Det siger seg selv, at det er en dårlig idé å velge en semiprofesjonell spiller som skal trene et lag med 10-12-åriger, som gjerne bare vil leke og ha det gøy. Omvendt fungerer det heller ikke med en ”kosetrener” til et lag, som har et mål om at vinne Telialigaen den kommende sesong.

Noen lag har bruk for en trener med sterke spillmessige kompetetanser og en veldig målrettet tilnærming til treningen. Treneren skal kunne planlegge strukturerte treningsforløp, veildede spillerne strategisk og taktisk, utvikle spillernes mentale ferdigheter, arbeide målrettet med samarbeidet på laget og skape resultater.

Andre lag har derimot mer bruk for en trenerprofil, som har øye for spillernes trivsel, hjelper med utstyr og tekniske problemer og er god til at sette i gang morsomme øvelser og aktiviteter. Denne type trener er ikke nødvendigvis en superdyktig gamer, men er i stedet veldig dyktig til å skape et positivt treningsmiljø og gode opplevelser for mange forskjelllige spillere på forskellige nivåer.

Dersom idrettslaget ditt tilbyr online-trening, har dere bruk for en trener med gjennomslagskraft, og som kan markere seg og skape respekt online. All kommunikasjon foregår gjennem chat, snakk og spill, og treneren skal kunne håndtere enhver situasjon verbalt – uten kroppsspråk, smil, skulderklapp eller lignende. Online-trening krever også at treneren har en sterk taktisk og strategisk forståelse for spillet og matcher spillernes nivå så godt som mulig.

Selv om det er viktig at trenernes kompetanser matcher laget som han eller hun skal trene, så er trenerens eget spillmessige nivå ikke alltid avgjørende. En trener behøver med andre ord ikke å være dyktigere til et spill, enn dem han eller hun er trener for. Det viktigste er, at treneren er i stand til at sette seg inn i og forstå nivået, som spillerne spiller på, så han eller hun kan stille relevante spørsmål til spillet og tilby veiledning.


Treneren som rollemodell

Utover undervisnings- og spillmessig kompetanse, er det også viktig, at treneren er bevisst om at han eller hun fungerer som rollemodell for medlemmene. Trenere og spillere tilbringer mye tid sammen, og det er derfor viktig, at han eller hun er innstilt på å ta ansvaret som rollemodell alvorlig.  

Det bør derfor også være et krav, at trenere støtter opp om og selv følger idrettslagets regler og retningslinjer. Hvis idrettslaget ditt for eksempel ikke tillater potetgull og energidrikker og håndhever denne regelen overfor medlemmene, så duger det ikke, hvis treneren skynder seg ut i hver pause for å drikke energidrikk. Sørg for at treneren kjenner idrettslagets regler og holdninger og er innforstått med rollen og ansvaret sitt.


Sett sammen et trenerteam

Det er ingen e-sportstrenere, som kan det hele, og som kan imøtekomme et hvert lags behov for trening. Det er derfor en god idé å sette sammen et trenerteam med trenere med forskjellige kompetanser. Hvor mange trenere idrettslaget ditt har bruk for, og hvilken profil de skal ha, avhenger selvfølgelig av, hvor mange medlemmer idrettslaget har og hvilket nivå, de spiller på.

For å sikre et godt treningsmiljø og gode treningsopplevelser for alle, er det viktig, at det er en sammenheng mellom antall spillere og trenere. Som en tommelfingerregel anbefaler ICB følgende:

 • 5 spillere = én trenerutdannet trener
 • 10 spillere = én trenerutdannet trener + en frivillig voksen hjelper, som kan håndtere tekniske og pedagogiske problemer
 • 15-20 spillere = én trenerutdannet trener + en assisterende trener


Slik finner du en trener

Ti gode råd:

 1. Bruk nettverket ditt
 2. Spør internt i idrettslaget
 3. Kontakt skoler og utdanningsinstitusjoner
 4. Bruk Facebook og sosiale medier
 5. Ta kontakt med det lokale gamer-miljøet
 6. Heng opp oppslag der det er mange folk
 7. Opplys om fordeler og muligheter ved treneroppgaven
 8. Inviter interesserte på besøk til en prøvetrening
 9. Gi trenerne innflytelse og medbestemmelse
 10. Fortell om utdanningsmuligheter

Med det antall som gamer i Norge – og tusenvis av andre som spiller på konsoller – er det teoretisk sett et stort antall potensielle e-sportstrenere å velge imellom. Den første generasjon, som er vokst opp med spill som Counter-Strike, er nå blitt voksne og har både erfaringen og den spillmessige kompetansen som skal til for å kunne påta seg treneroppgaven. Men hvor og hvordan finner idrettslaget ditt den riktige treneren? Og hvordan får du de unges øyne opp for muligheten for å bli trener?

Mange +18-spillere er slett ikke oppmerksomme på, at det er etterspørsel etter kompetansen deres, og at det er mangel på e-sportstrenere. De har kanskje den feilaktige oppfattelse, at man skal være profesjonell spiller for å kunne arbeide som trener i et idrettslag, og de er kanskje heller ikke klar over, at det eksisterer e-sportstrenerutdannelser, som utstyrer dem til å kunne ivareta oppgaven.

For å kunne tiltrekke de unge som trenere til idrettslaget ditt, handler det derfor i vid forstand om opplysning og informasjon. Benytt enhver mulighet til å fortelle om mulighetene i idrettslaget deres, og spre gjerne budskapet via Facebook eller andre sosiale medier.    

Når du skal finne en trener til idrettslaget kan det ofte lønne seg å benytte seg av nettverket sitt. Spør blant venner, kolleger eller internt i idrettslaget, om de kjenner noen, som kunne være interessert. Ta eventuelt kontakt med det lokale gamer-miljøet eller spør på lokale skoler og utdannelsesinstitusjoner. Lag oppslag på biblioteket, på butikken eller andre steder, hvor mange mennesker ferdes.

Når idrettslaget kommer i kontakt med interesserte trenere, er det viktig å gjøre det klart fra start, hva idrettslaget har å tilby, og hvorfor de skal velge å bli trenere i nettopp ditt idrettslag. Idrettslagets ledelse skal ta stilling til, hvordan trenere skal bli belønnet, så de potensielle trenerne allerede med det samme kjenner vilkårene. Økonomisk godtgjørelse er ikke et must, men erfaringen viser at de fleste trenere forventer en eller annen form for annerkjennelse av arbeidsinnsatsen.

Innflytelse og medbestemmelse er ofte viktige faktorer, når trenere velger å involvere seg i klubb eller idrettslagsarbeid, og derfor er det en god idé å fortelle kommende trenere, at de får mulighet for å prege idrettslagets utvikling. Fortell dem gjerne, at de får det fulle ansvar for, hvordan treningen skal foregå med utgangspunkt i idrettslagets målsetninger og visjoner.

Som ledd i den innledende dialogen kan det være en god idé å invitere potensielle trenere på besøk til en prøvetrening. På den måten får de det beste innblikket i oppgavens omfang og muligheter og blir godt nok informert til å kunne treffe en beslutning om, hvorvidt de vil involvere seg i prosjektet.

Utdannelse av trenere

Det er en fordel å velge en trener med en e-sportstrenerutdannelse. Utdannede trenere er ikke kun lidenskapelige gamere, men er også grundig utstyrt med kunnskap til å strukturere og målrette treningen og skape utvikling både for laget og for den enkelte spiller. De er dyktige til å lære fra seg, tenker strategisk, forbedrer samarbeidet på laget, utvikler spillernes mentale ferdigheter og har blant annet teoretisk kunnskap om, hvordan fysisk trening og kost påvirker prestasjons- og konsentrasjonsevne.

Finner du en trener uten en trenerutdannelse, tilbyr Aktive Gamere forskjelllige e-sportstrenerutdannelser og -kurs, som sikrer, at idrettslagets medlemmer får det mest optimale treningstilbud.