Roller og oppgaver

Idrettslaget ditt blir til i kraft av de menneskene som engasjerer seg i det: medlemmene, frivillige og foreldre.

Bilde hentet fra dgi.dk/esport med tillatelse.

I det kommende kapittel kan du lese mer om forskjellige roller, arbeidsoppgaver og ansvarsområder i idrettslaget ditt.


Du får blant annet svar på:

  1. Hvordan kan idrettslaget tiltrekke og fastholde frivillige?
  2. Hvordan kan idrettslaget tiltrekke medlemmer?
  3. Hvordan skaper idrettslaget et godt foreldresamarbeid?

For å lese mer om trenerrollen går du hit.

1. Frivillige

Det er ikke kun trenere, som er avgjørende for en e-sportsklubbs utvikling og suksess. De frivillige, som typisk er ildsjeler drevet av interesse for spill, spiller også en viktig rolle. Mange er villige til at gjøre en stor innsats uten å skulle ha betaling for arbeidet, mens andre har en forventning om å få en eller annen form for godtgjørelse.


Finn og hold på de frivillige – slik gjør du

Seks gode råd:

  1. Søk i nettverket ditt
  2. Kontakt skoler og utdannelsesinstitusjoner
  3. Hold informasjonskveld
  4. Vær konkret – beskriv oppgaver og tidsforbruk
  5. Anerkjenn de frivilliges arbeid
  6. Gi de frivillige innflytelse og medbestemmelse

Det er sjeldent, at frivillige melder seg selv, og det krever en innsats å finne og rekruttere hjelpere, som har lyst til å gi en hjelpende hånd. Et godt sted å starte er i nettverket ditt, hvor det kanskje allerede er én eller flere, som deler din interesse for e-sport. Du kan også kontakte skoler og utdannelsessteder, hvor interessen for e-sport ofte er stor, og undersøke om det eventuelt er elever, studenter eller lærere, som har lyst til å hjelpe.

Det er også en god idé å avholde en infokveld, hvor representanter for idrettslaget kan fortelle om idrettslagets idéer og aktiviteter og selvfølgelig spre budskapet om, at det er bruk for frivillige krefter. Vær gjerne konkret og fortell om, hvilke oppgaver idrettslaget har bruk for hjelp til, så de frivillige allerede fra starten kjenner oppgavens omfang og vet hvor mye tid det krever.

Erfaringen viser at frivillige ofte er meget engasjerte i starten, men mister interessen etter et stykke tid. Hvis idrettslaget vil fastholde de frivillige kreftene er det viktig å anerkjenne innsatsen deres og sørge for, at det er gøy og utfordrende å være en del av nettopp deres idrettslag – også for de frivillige. Inndra dem, der det gir mening, lytt til, hva de har å bidra med, og gi dem medbestemmelse og innflytelse på de områdene de arbejder med.

Selv om man har meldt seg frivillig til å løse en oppgave, er det likevel hyggelig å bli anerkjent, og nettopp anerkjennelse er en viktig faktor, hvis idrettslaget vil fastholde de frivillige hjelperne. Selv små symbolske skulderklapp kan gjøre en forskjell, og du kan overveie å belønne ditt idrettslags frivillige med alt fra klær, vesker og drikkeflasker til gamerutstyr og jobbanbefalinger.

2. Medlemmer

Den primære målgruppe for idrettslaget som tilbyr gaming og e-sportsaktiviteter, er typisk gutter og unge menn. Noen idrettslag velger å målrette tilbudet til gutter i alderen 10 til 16 år, mens andre  henvender seg til en bredere målgruppe, som omfatter gutter og unge menn fra 13 til 29 år.

Erfaringen viser, at cirka halvdelen av målgruppen ikke har vært aktive i idretten tidligere. Det betyr, at idrettslaget bør være oppmerksom på at ta ekstra godt imot de helt nye e-sportsmedlemmene og gi dem en introduksjon til idretten. Det kan for eksempel innebære å forklare dem om begreper som kontingent, fellesskap, treningskultur, fairplay og idrettslagets regler.


Jenter i gaming og e-sport

Selv om gutter og unge menn utgjør den største målgruppen for e-sportsklubber, bør idrettslaget ditt likevel være oppmerksom på, at det også er mange jenter som gamer og driver med e-sport.  Hvis idrettslaget ditt særlig ønsker å tiltrekke jenter, er det verd å overveie en ekstra gang, hvilke spill og aktiviteter idrettslaget vil tilby.

Forskning fra Københavns Universitet viser nemlig, at jenter og gutter velger forskjellige typer spill og har forskjellige datavaner. Mens guttene typisk er sammen om konkurransepregede spill med høyt kommunikasjons- og konfliktnivå, er jentene generelt mer tilbøyelig til å spille alene og velge ikke-konkurranseorienterte spill med et lavt kommunikasjons- og konfliktnivå. Forskningen viser også, at jenter generelt bruker gaming som individuell atspredelse. Det å spille spill er typisk noe, de gjør for seg selv – kanskje i stedet for å se TV – mens guttene bruker spill mer sosialt og ofte er tiltrukket av det fellesskap, som spillene innbyr til.

Selv om også mange jenter er opptatt av konkurransespill som Counter-Strike og League of Legends, kan man med utgangspunkt i forskningsresultatene konkludere, at jenter generelt ikke velger nettopp denne typen spill. Konkurranseelementet og fellesskapet er altså, ifølge undersøkelsene, mer attraktivt for guttene.

Vil du vite mer om kjønsforskjellene innenfor gaming og datavaner, kan du lese mer i Lektor Anne Mette Thorhauges prosjekt: ”Computerspil og Hverdagsliv”.


Barn og unge med diagnoser

Målgruppen for e-sportsforeninger omfatter også barn og unge med diagnoser som ADHD, Aspergers og autisme, som ofte har en stor interesse for dataspill og teknikk. I e-sportsklubber eller idrettslag har de mulighet for å delta på lik linje med andre og bli en del av et fellesskap.

Det samme gjelder for barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser, som for eksempel rullestolsbrukere. Denne gruppen har typisk ikke mulighet for å delta i tradisjonelle mosjons- og fritidstilbud og har derfor stor glede av å kunne delta i en aktivitet sammen med andre, hvor deres fysiske handicap ikke er en hindring. Begge grupper kan delta i idrettslagets aktiviteter på lik linje med andre medlemmer og krever som utgangspunkt ikke flere ressurser.


Voksne

Gaming og e-sport er ikke kun forbeholdt barn og unge, men tiltrekker også et mer modent publikum. Erfaringen viser, at et stigende antall menn på +30 år har gaming og e-sport som hobby og søker ofte andre å spille med.  Denne målgruppen er typisk vokst opp med dataspill, de har kanskje alltid spilt eller har nyliggjenoppdaget interessen.

Du og idrettslaget ditt bør derfor overveie, om det kunne være en god idé å ha aktiviteter på programmet, som er målrettet et eldre publikum. Flere idrettslag har opprettet ”oldboys e-sportlag” og har vært heldige med å tiltrække nye medlemmer.

3. Foreldre

Hvis idrettslaget ditt har medlemmer under 18 år, er det en god idé å ta stilling til, hvordan idrettslaget ønsker å samarbeide og kommunisere med de unges foreldre. Foreldrene spiller stadig en stor rolle i de unges liv og har stor innflytelse på deres hverdag og fritidsaktiviteter.

Mange foreldre har kanskje ikke så stort kjennskap til e-sport og gaming og kan ha bekymringer og spørsmål, når den unge ønsker å bli medlem av en e-sportsklubb. Du og de øvrige representanter for idrettslaget bør ta foreldrenes bekymringer alvorlig, og det er en god idé på forhånd å ta stilling til noen av de spørsmål, som man kan forvente at foreldre har.

Kunnskap og forståelse skaper trygghet, så vær god til å informere om idrettslagets arbeid, verdier og målsetninger. Inviter foreldrene inn i de unges verden og lag foreldrearrangementer, hvor foreldrene kan oppleve barnas fascinasjon for e-sport og at de selv får prøve å spille.

Vær åpen, lydhør og imøtekommende og inndra så mye som mulig foreldrene i hverdagen i idrettslaget.  Alle foreldre er potensielle frivillige, som kanskje har lyst til å involvere seg i idrettslagets arbeid. De har kanskje lyst til å hjelpe til ved et LAN-party, sørge for transport eller delta i styrets arbeid som foreldrerepresentanter