Etisk e-sport

«Etisk e-sport» er et sett med etiske spilleregler som har til hensikt å skape gode og sunne rammer for e-sporten i Vestland. Husk å ta stilling!

Bilde hentet fra dgi.dk/esport med tillatelse.

Etikk beskriver en rekke grunnleggende regler for god og ordentlig adferd og setter normene for forholdet mellom mennesker og mellom mennesker og samfunn.

Målet med kodekset er:

 • Å skape positive fellesskaper
 • Å gi e-sporten et sunt fundament, hvor spillernes sunnhet og trivsel er i fokus
 • Å sikre den beste talentudviklingen innenfor e-sport
 • Å sikre at e-sport utvikler seg ansvarlig
 • Å skape gode rammer for frivillige i klubb eller idrettslag


E-sportens etiske kodeks fokuserer på fem hovedområder:

1. Fysisk & mental sunnhet

 • Søvn og sunne kostvaner er viktig for å sikre fokus og energi til også å kunne prestere i skolen og på jobb 
 • Spillerne bør ha en fast døgnrytme, så spillevanene ikke påvirker deres sosiale og faglige liv
 • E-sportstrening bør kombineres med fysisk bevegelse
 • Det skal være fokus på spillernes generelle trivsel og på å skape positive fellesskaper


2. Fairplay

 • Vi jukser ikke, når vi spiller
 • Vi tolererer ikke doping
 • Vi aksepterer ikke ulovlig adferd som å spille på egne kamper
 • Vi snakker pent til og om hverandre
 • E-sport skal være inkluderende
 • Diskriminering er uakseptabelt
 • Fairplay skal snakkes om


3. Alkohol, stoff og energidrikker

 • Euforiserende stoffer er bannlyst
 • Barn og unge under 18 år skal ikke drikke alkohol
 • Alkohol hører ikke sammen med e-sport
 • Barn og unge under 18 år skal ikke røyke eller bruke snus
 • Barn og unge under 18 år bør ikke drikke energidrikker
 • Energidrikker bør indtas med måte

 

4. Gambling

 • Barn og unge under 18 år skal ikke gamble
 • Gambling hører ikke hjemme i idretten
 • Skinbetting er ulovlig og må ikke finne sted i e-sport
 • Trenere skal ikke oppfordre til gambling
 • Trenere bør snakke om gambling som et problem
 • Spillere med gamblingproblemer skal få hjelp av idrettslaget


5. Turneringer/konkurranser

Arrangører bør forholde seg til det etiske kodeks og lage en plan for hvordan det skal fungere i praksis. Arrangører har ansvar for spillere under 18 år og skal ta aktivt stilling til om reglene for utøvere og tilskuere blir overholdt. Vi oppfordrer til at idrettslaget ditt tilslutter seg E-sportens Etiske Kodeks og dermed markerer overfor foreldre, samarbeidspartnere, sponsorer og spillere, at det er mulig å dyrke e-sport i et trygt og sunt miljø. 

I de følgende avsnitt kan du lese mer om Idrettscampus Bergens (Aktive Gamere) holdning til forskjellige etiske problemstillinger og bruke materialet som inspirasjon til debatt og diskusjon i ditt idrettslag.


Spillatferd

Utøvere av e-sport er ofte meget lidenskapelig rundt sport dere. De tilbringer gjerne mange timer alene foran pcen, og især barn og unge kan ha bruk for hjelp til å skape gode datavaner og en hensiktsmessig spiltatferd.

Men hva er hensiktsmessig spillatferd egentlig? Aktive Gamere mener at positiv spillatferd er kjennetegnet ved, at spilleren klarer å prioritere andre aspekter av livet enn kun sin sport. Som e-sportsutøver skal det være tid til å pleie interessen sin, utvikle spillkompetanser, delta i trening, events, kamper og turneringer – og tid til at spille for gøy. Men det skal også være tid til skole, ta aktivt del i familien, dyrke andre sportsgrener eller kanskje ha en fritidsjobb.

For å fremme en positiv spillatferd er det viktig at spillere, foreldre og idrettslaget samarbeider om å sette opp noen faste rammer for trening og kamper og i fellesskap avstemmer forventningene. Som utgangspunkt er det en god idé å ta en snakk med de unge om deres vaner og atferd og snakke om problemstillingen bredt i idrettslaget.

Følgende spørsmål kan sette i gang diskusjonen og danne grunnlag for en felles innsats:

 • Hva gjør egentlig de unge, når de sitter ved pcen?
 • Når trener de, og når spiller de kamper?
 • Hvordan får de tid til lekser og fysisk aktivitet?
 • Hvordan påvirker e-sport familietid og sengetider?

Idrettscampus Bergen’s holdning er, at e-sport skal være gøy, utfordrende og skape nye fellesskap. Har idrettslaget ditt bruk for hjelp til å skape en positiv spillatferd, kan dere få besøk av et Aktiv Gamere team, som kan hjelpe prosessen i riktig retning. 


Oppførsel overfor andre

Idrettscampus Bergen har satt opp ett regelsett som regulerer måten spillere, trenere, ledere, frivillige og andre skal oppføre seg på, hvis de deltar i e-sportsaktiviteter i klubb eller idrettslagsregi. Regelsettet tar utgangspunkt i at alle skal behandle hverandre med gjensidig respekt og tar avstand fra rasisme, støtende kommentarer, mobbing og dårlig språkbruk. Formålet med regelsettet er å skape et positivt treningsmiljø med plass til alle.

 • Rasisme
  Idrettscampus Bergen tar avstand fra rasisme og støtter idrettslagene og medlemmene i å fremme en inkluderende omgangstone og arbeidet med raushet og mangfoldighet.
 • Støtende kommentarer
  ICB accepterer ikke støtende kommentarer i forbindelse med e-sportsevents eller –aktiviteter som er i regi av idrettslag. Forekommer det allikevel, oppfordrer vi til, at idrettslagslederen henvender seg til én av kontaktpersonene ved eventen.
 • Mobbing
  ICB tolererer ikke mobbing hverken blant barn, unge eller voksne. Har idrettslaget ditt bruk for inspirasjon til hvordan dere kan bekjempe mobberi, anbefaler ICB (link til en mobbeside i Norge). Her finner du en rekke tips og råd som kan hjelpe idrettslaget ditt til å skape et mobbefritt miljø.
 • Språkbruk
  Ord er sterke og er definerende for, hvordan stemningen er i et rom. ICB anbefaler at idrettslaget ditt aktivt forsøker å demme opp for dårlig språkbruk og oppfordrer medlemmene til å snakke ordentlig. Aktive Gamere teamene tilbyr gode råd og utdannelse, slik at idrettslagets trenere og ledere er rustet til å håndtere negativt språkbruk i forbindelse med idrettslagsaktiviteter.


Brudd på reglene ved en e-sportsaktivitet – eller en aktivitet, hvor Aktive Gamere er involvert – kan resultere i at spillere, lag eller idrettslag blir utelukket fra den gjeldende aktivitet. Har idrettslagets trenere og ledere bruk for mer kunnskap, tilbyr Aktive Gamere videreutdannelse, veiledning og gode råd.  


Kampfiksing

Kampfiksing tillates ikke i idrettslagsregi, og ICB har satt opp en rekke retningslinjer på området.  Disse retningslinjene gjelder for alle idrettslag og omfatter enhver som på en eller annen måte deltar i e-sportsaktiviteter i idrettslagsregi – fra spillere og trenere, til dommere og ledere.

 • I reglene for kampfiksing er det blant annet forbudt…
 • å bevisst påvirke resultatet av en kamp
 • å lage avtalt spill
 • å bevisst underprestere
 • å bestikke dommere eller motstandere
 • å få/gi gaver for å påvirke konkurransen


Andre former for uetisk atferd er også forbudt. Det gjelder for eksempel å misbruke intern viten eller å gi videre denne viten i forbindelse med pengespill og betting. Det er også forbudt å spille på seirer eller nederlag i egne konkurranser og kamper.  

Vi oppfordrer til at idrettslaget ditt sørger for at alle idrettslagets medlemmer, frivillige, foreldre, trenere og andre involverte kjenner og forstår reglene for kampfiksing. Dersom retningslinjene blir overtrått i forbindelse med e-sportsaktiviteter i idrettslagsregi, konkurranser eller turneringer, kan det medføre sanksjoner og utelukkelse av spillere, lag og idrettslag.


Pengespill

Pengespill innenfor e-sport er utbredt, og barn og unge mennesker risikerer ofte å sette seg i gjeld, fordi de blir bitt av tanken om en hurtig økonomisk gevinst.

I Danmark skal man være 18 år for å spille på e-sport hos offisielle utbydere, men alderen er ingen hindring, når det gjelder de uoffisielle pengespill. Disse spillene foregår blant eller omkring FIFA på Playstation, hvor to personer spiller mot hverandre, og der vinneren mottar et beløp via MobilePay fra taperen.

Det er også mulig å delta i private, lukkede turneringer med såkalte ”buy-ins”, hvor alle deltagerne skal overføre et beløp til premiepotten for å være med. Når turneringen er slutt, mottar vinneren den samlede premie.

ICB fraråder alle former for pengespill og oppfordrer idrettslaget ditt til å gjøre en aktiv innsats mot pengespill i sporten. Pengespill foregår imidlertid også ofte i privat regi, og vi anbefaler derfor, at idrettslaget ditt er i løpende dialog med både spillere og foreldrene om risikoen ved spill. 


Bytte, salg & gambling

I spillet Counter-Strike kan du kjøpe, selge og bytte ”skins”, som er en slags maling til spillets våpen. Sjeldne skins er veldig ettertraktede, og det er derfor oppstått et marked, hvor spillere betaler relativt store beløp for spesielle skins eller setter andre skins eller gamble i håpet om å vinne dem. Det er også mulig å bruke Counter-Strike skins som innsats på forskjellige kasino-nettsider.

Det er dessverre stort sett ingen regler på området, og barn og unge blir lett fristet til å kjøpe, selge eller bytte skins uten helt å kunne forstå konsekvenserne. De befinner seg i fellesskaper, hvor gambling av skins er helt normalt og hører historier om andre spillere eller kamerater, som har tjent gode penger. I håpet om en hurtig gevinst overser de risikoen for å sette seg i gjeld, bli lurt eller å bli lukket ute av fellesskapet. 

ICB fraråder alle former for gambling, betting og handel med skins og oppfordrer idrettslaget ditt til løpende å være i dialog om emnet med medlemmene, trenere, frivillige og foreldre og der i gjennom skape en større forståelse for konsekvensene. 


Energidrikker

Forskning viser, at det er skadelig for barn å drikke energidrikker. Derfor tar ICB avstand fra, at barn og unge under 18 år inntar energidrikker og oppfordrer til, at både barn og voksne får tilbud om et sunnere alternativ, når de deltar i e-sportsaktiviteter og events.

Erfaringen viser, at flere og flere idrettslag forholder seg til, hvorvidt og i hvilket omfang energidrikker skal være en del av miljøet og spillkulturen i idrettslaget. Det er lettere å sette opp og håndheve regler for bruk av energidrikker, når et samlet styre har tatt stilling til det og formidlet idrettslagets holdning til både medlemmer, foreldre, ledere og frivillige.