Idrettslag
Bibliotek
Kultur

Kom i gang med e-sport i ditt idrettslag, bibliotek eller forening. Her hjelper vi deg med tips på hvordan dere kan starte en helt ny e-sportklubb.

Klubbkart

Din klubb på kartet?

Send inn din info så legger vi det til!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hva kan e-sport bety for ditt idrettslag?

Attraktivitet

E-sport tiltrekker nye medlemmer, og nye og flere sponsorer. Kan gi positiv omtale i mediene.

Vekst

E-sport skaper nye frivillige, og gir grobunn for utvikling og vekst.

Ny kompetanse

E-sport bidrar med nye og andre kompetanser i styret og idrettslagsledelsen.

Kom i gang med e-sport

Slik lykkes dere med e-sport

En praktisk hurtigguide til å komme i gang med e-sport, i ny klubb og eksisterende idrettslag.

Les mer

Hvorfor er e-sport en god idé?

Det finnes mange grunner til å begynne med e-sport i ditt idrettslag.

Les mer

Etisk e-sport

«Etisk e-sport» er et sett med etiske spilleregler som har til hensikt å skape gode og sunne rammer for e-sporten i Vestland. Husk å ta stilling!

Les mer

Roller og oppgaver

Idrettslaget ditt blir til i kraft av de menneskene som engasjerer seg i det: medlemmene, frivillige og foreldre.

Les mer

Trenerrollen

Praktiske steg for å finne gode trenere og hvordan trenerrollen kan se ut.

Les mer

Positive effekter av gaming

Læringsressurs i skolen

Det er store muligheter knyttet til gaming som læringsressurs i skolen. Å game kan bidra til kritisk refleksjon rundt konsekvenser av valg, det kan utvikle elevenes tekniske ferdigheter og forståelse, bedre språkkunnskaper og gi elevene en dypere forståelse av et fag.

Flere skoler har ansatt egne pedagoger på spill for å bruke spill som pedagogisk verktøy. Forskning viser at dataspill er en arena som elever med læringsutfordringer deler med sine jevnaldrende.

Elever med læringsutfordringer skiller seg lite fra gjennomsnittseleven når det kommer til bruk av spill. Elevene finner det motiverende, klarer å konsentrere seg over lengre tid og opplever mestring. Det er flere gode grunner til å la barna drive med gaming .

Gaming er sosialt

Gamerne kommuniserer og samarbeider over nett. Og dersom gamerne møtes fysisk blir dette også en viktig sosial arena der sosiale kompetanser utvikles.

Kjempe for tingene

De som gamer opparbeider en vilje til å øve og til å prøve helt til man klarer utfordringene. På denne måten kan de utvikle fighterevne som kan være nyttige ellers i livet.

Man blir omstillingsparat

Å sette seg inn i et nytt spill er å sette seg inn i et helt nytt system. Man skal lære nye regler, nye nettverk og nye systemer, og dette er noe gamerne blir gode til å navigere i. Mange av disse kompetansene etterspørres i nåtidens og fremtidens arbeidsmarked.

Hjelp er noe man selv finner

Spillene krever at man må finne den riktige hjelpen og dette må man finne hos andre gamere online. Man får et bredt nettverk som man kan søke hjelp hos i stedet for at hjelpen kommer til en.

En inkluderingsarena

Gaming kan for barn som faller utenfor også være en viktig inkluderingsarena. Energisenteret for barn og unge ved Helse Bergen har satt i gang E-LAN. E-LAN er et nyskapende tilbud med brukeren og familie og venner i fokus. Mange barn og unge som opplever utenforskap og som står i fare for en ensom tilværelse i tradisjonell idrett, opplever ofte inkludering og mestring i spillverdenen. Dette kan være utfordrende for foreldre og omgivelser å forstå viktigheten av. Derfor må vi jobbe med forståelse, interesse og aksept for å bygge allianse med barn og unge i sårbare situasjoner.